BUmpact

 

Daha yeşil ve eşit bir dünya için etki yaratan değişim öncüleri olmak üzere bir araya gelen BUmpact, Bright bünyesinde yer alan topluluklardan dikeylerden biridir. Sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik, çevre gibi alanlarda beraber öğrenmeyi ve dönüşüm yaratabileceği noktalarda topluluk olarak eyleme geçmeyi amaçlamaktadır. Vaka çalışmaları, tartışma oturumları, sosyal girişimciler ile bir araya gelindiği etkinlikler, deneyim alanları, kaynak ve iletişim ağı paylaşımı, bu alandaki etkinlik, proje ve iş imkanların topluluk ile paylaşarak farkındalık yaratılması; BUmpact’in çalışmayı plandığı alanlardan bazılarıdır.